Realizace a rekonstrukce koupelen na klíč

  • Zaměření koupelny ZDARMA
  • 3D návrhy ZDARMA
  • Vybavení koupelny za výhodných podmínek

Zařídit koupelnu tak, aby spolehlivě sloužila dlouhá léta a zároveň splňovala veškeré naše estetické požadavky, není právě nejsnadnější. Je vhodnější efektní koupací vana, nebo sprchový kout či kabina? A jaké zvolíte celkové barevné provedení? Tyto otázky Vám pomůžeme spolehlivě a odborně vyřešit.

Nechte se inspirovat!
Potřeby, nároky a přání klientů jsou pro naší firmu vždy tím nejdůležitějším. Proto u nás najdete vše podle Vašeho vkusu i finančních možností. Jsme si jisti, že si zcela určitě vyberete koupelnu podle svého přání, ve které se budete cítit skvěle.

Splňte si svůj sen!
Dlouhodobé zkušenosti, špičková jakost a nejmodernější technika umožňují uspokojit i ty nejnáročnější klienty.

Kontaktujte nás, a my Vám poskytneme realizaci Vašich nápadů tak, aby Vaše koupelna byla jedinečná a exkluzivní.

Veškerý sortiment můžete nakoupit na našem eshopu: www.koupelny-venta.cz

Grafické návrhy ve 3D

Každý by rád viděl, jak bude vypadat jeho koupelna ještě před započetím samotné stavby či rekonstrukce. Než uděláte konečné rozhodnutí s výběrem obkladů, dlažeb a zařízení koupelny, nechte si od nás vypracovat grafický návrh Vaší nové koupelny.

Grafické návrhy vycházejí z konkrétních rozměrů koupelny zákazníka a lze v nich měnit umístění jednotlivých zařizovacích elementů i skladbu a barvu obkladů a dlažeb.

Moderní počítačový systém ArCon umožňuje dokonalou 3D vizualizaci daného prostoru koupelny včetně Vámi vybraných konkrétních obkladů a dlažeb, umyvadel, toalet, bidetů, van, sprchových koutů, baterií a koupelnového nábytku.

Připravené podklady pro grafický návrh digitalizujeme počítačem a vytvoříme tak přesnou počítačovou vizualizaci návrhu, včetně rozpisů a pohledů. Kvalita grafického návrhu je přímo úměrná kvalitě a množství informací, které nám poskytnete.

Náčrtek stačí "od ruky", ale opatřený přesně určenými kótami s nějakým slovním komentářem, nejlépe na formátu A4. Doporučujeme dodržet následující seznam položek, nebo zvolit možnost osobní návštěvy našeho specialisty, který u Vás vše zaměří a s Vámi sepíše.

Vzorový půdorys:

Pro zpracování grafického návrhu je nutné dodat následující podklady:

  • Náčrtek místnosti včetně rozměrů.
  • Zaměřit šířku stěn a výšku stropu.
  • Výšku a šířku oken a dveří včetně jejich vzdáleností od rohů, výšku parapetů.
  • Zaměření nik, výklenků či přizdívek. 
  • Pokud je koupelna v podkroví, tak je nutné znázornění šikminy včetně rozměrů.
  • Zakreslení instalací odpadů a vody, pokud jsou stávající.
  • Předběžná představa rozmístění zařizovacích předmětů.

Galerie realizovaných koupelen:

Slovník pojmů

Nastává po kontrole úplnosti a formální správnosti a specifické kontrole za předpokladu, že při těchto kontrolách nejsou Fondem zjištěny žádné nedostatky, a následném projednání a doporučení Radou Fondu.

Objem finančních prostředků určených k rozdělení v dané výzvě programu Nová Zelená úsporám.

Místnost nebo soubor místností, které svým stavebním uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu určeny.

Doba, po kterou musí příjemce podpory zachovat účel užívání předmětu podpory a dodržet podmínky programu. Její délka je stanovena na 10 let ode dne poskytnutí podpory.

Ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, písemná zpráva obsahující informace o posouzení plnění předem stanovených technických, ekologických a ekonomických parametrů určených zadavatelem energetického posudku včetně výsledků a vyhodnocení, a je proveden podle vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém posudku, v minimálním rozsahu stanoveném v Příloze č. II/8 Směrnice.

Nastává v okamžiku úspěšného uložení žádosti do informačního systému Programu uskutečněného přímo žadatelem, jeho zplnomocněným zástupcem nebo pověřeným pracovníkem Fondu.

Zdroj, který zajišťuje největší podíl dodávky tepla pro vytápění budovy za celý rok vzhledem ke všem případným ostatním zdrojům.

Soubor dokumentů prokazující splnění energetických a environmentálních požadavků Programu a obsahuje zejména průkaz energetické náročnosti budovy, energetický posudek a projektovou dokumentaci. Požadovaný rozsah odborného posudku je stanoven v Příloze č. II/8 Směrnice.

echnický dozor stavebníka nad prováděním stavby vykonávaný osobou, která má vysokoškolské vzdělání stavebního nebo architektonického směru nebo střední vzdělání stavebního směru s maturitní zkouškou a alespoň 3 roky praxe při provádění staveb.

Budova ve smyslu zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů, §7, odst. 5, písm. b).