Kotlíková dotace

MŽP zveřejnilo v červenci 2015 základní podmínky pro nové "kotlíkové dotace" a vyhlásilo výzvy pro kraje. Na výměnu starých kotlů je 9 miliard. Dotace budou nově hradit evropské fondy, a proto si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. Pro kraje byla zveřejněna 1. výzva v hodnotě 3 miliardy korun, další bude v roce 2017 a 2019. Po schválení krajských projektů ze strany MŽP budou kraje vyhlašovat vlastní výzvy přímo pro veřejnost. MŽP očekává, že některé kraje to stihnou ještě letos.

Na co dostanete dotaci:

 • zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
 • nová otopná soustava
 • rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
 • finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
 • služby energetického specialisty
 • projektová dokumentace

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč

Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP ČR

Výše podpory:

 • Kotel výhradně na uhlí 70 %
 • Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
 • Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %

+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

Základní podmínka:

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze:

 • v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatřenívedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu:
  Zateplení střechy nebo půdních prostor
  Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
  Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
  Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
  Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
  Dílčí výměna oken
  Výměna vstupních a balkonových dveří
  Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
  Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
 • nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla
 • nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Kde a kdy budete žádat:

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany.

Co budete muset určitě povinně doložit:

 • Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
 • Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
 • Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
 • Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
 • Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

 

Soubory ke stažení: 

Základní podmínky

Podrobný návod jak požádat o dotaci na výměnu starého kotle za nový automatický kotel

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: 602 481 191, venta@venta.cz