Dotace pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost se zaměřuje na snížení energetické náročnosti a zvýšení energetické efektivity v podnikatelském sektoru.

Oblasti podpory:

 • modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla
 • zavádění a modernizace systémů měření a regulace
 • modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení na výrobu energie pro vlastní spotřebu
 • zateplení, výměna a renovace oken, další stavební opatření umožňující snížit energetickou náročnost budovy, instalace vzduchotechniky s rekuperací odpadního tepla,
 • modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů
 • využití odpadní energie ve výrobních procesech
 • snižování energetické náročnosti/zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
 • instalace obnovitelných zdrojů energie pro vlastní spotřebu podniku
 • instalace kogenerační jednotky s maximálním využitím elektrické a tepelné energie pro vlastní spotřebu podniku

Kdo může žádat o dotaci:

 • pro podniky všech velikostí působící ve zpracovatelském průmyslu
 • rovněž pro podnikatele v oborech: zemědělství, těžba a dobývání, výroba a rozvod energie, zásobování vodou, nakládání s odpady, sanace, stavebnictví, velkoobchod a maloobchod, doprava a skladování, informační a komunikační činnosti, činnosti v oblasti nemovitostí (pronájmy a správa), vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti (např. cestovní agentury, činnosti související se zaměstnáním, bezpečnostní a pátrací činnosti, administrativní a jiné podpůrné činnosti pro podnikání), vzdělávání (soukromé školy), zdravotní a sociální péče a další.
 • projekt musí být realizovaný mimo území hl. m. Prahy, sídlo společnosti může být v Praze

Kdy můžete žádat o dotaci:

 • Termín pro předběžné žádosti: od 1. 6. 2015 do 31. 8. 2015
 • Termín pro plné žádosti: od 1. 9. 2015 do 31. 1. 2016

Výše podpory:

Konkrétní výše dotace na jeden projekt se bude pohybovat od 500 tis. do 250 mil. korun.

Výše dotace bude odvozena od velikosti podniku:

    malý podnik (do 49 zaměstnanců) - 50 % prokázaných způsobilých výdajů

    střední podnik (50 až 249 zaměstnanců) - 40 % prokázaných způsobilých výdajů

    velký podnik (od 250 zaměstnanců) - 30 % prokázaných způsobilých výdajů

 

Soubory ke stažení:

Výzva pro podnikatele

 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat: 602 481 191, venta@venta.cz